Neidio i'r prif gynnwys

Gwneud cais am Gerdyn Teithio Rhatach

 • Manylion
 • Llun
 • Cerdyn
 • Oed
 • Cyfeiriad
 • Cyfathrebu
 • Crynodeb

Dylai gymryd tua 10 munud i lenwi'r ffurflen hon.

Bydd angen:

 • Eich Rhif Yswiriant Gwladol
 • Enw eich cyngor lleol (sydd i'w weld ar eich bil treth gyngor diweddaraf)
 • Ffotograff digidol ohonoch chi'ch hun ar ffurf llun pasbort
 • Prawf o enw
 • Prawf o 'ch oedran a dogfennau adnabod fel trwydded yrru, pasbort neu dystysgrif geni
 • dau prawf o'ch cyfeiriad (fel bil cyfleustodau, cofrestru cofrestr etholiadol)
 • Pob maes wedi'i farcio â seren (*) mae'n ofynnol eu cwblhau

Gwybodaeth deiliad y cerdyn

Dyddiad geni *

Manylion cyswllt

Eich manylion chi, neu fanylion rhywun y gallwn gysylltu â nhw, pe bai gennym unrhyw ymholiadau am eich cais