Neidio i'r prif gynnwys

Gwneud cais am Gerdyn Teithio Rhatach

 • Manylion
 • Llun
 • Cerdyn
 • Oed
 • Cyfeiriad
 • Cyfathrebu
 • Crynodeb

Dylai gymryd tua 10 munud i lenwi'r ffurflen hon.

Bydd angen:

 • Eich Rhif Yswiriant Gwladol
 • Bil treth gyngor diweddar yn cynnwys enw eich cyngor lleol
 • Ffotograff digidol ohonoch chi'ch hun ar ffurf llun pasbort
 • Prawf o oedran a dogfennau adnabod fel trwydded yrru, pasbort, neu dystysgrif geni
 • Pob maes wedi'i farcio â seren (*) mae'n ofynnol eu cwblhau

Gwybodaeth deiliad y cerdyn

Dyddiad geni *

Manylion cyswllt

Eich manylion chi, neu fanylion rhywun y gallwn gysylltu â nhw, pe bai gennym unrhyw ymholiadau am eich cais